Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    tahmin edilen
    vorhergesagt
    {adj}