Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  vaftiz edilen çocuk
  Täufling
  {sub} {m} 

  İlişkili Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  vaftiz edilen çocuk
  Täuflinge
  {sub} {pl}