Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    elde edilen şey
    Errungenschaft
    {sub} {f}