Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    jimnastik egzersizi
    sport.
    Turnübung
    {sub} {f}