Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  jimnastik Gymnastik
  jimnastik Gymnastiken
  jimnastik Leibesübung
  jimnastik
  sport.
  Turnen
  {sub} {n} 
  jimnastik
  gymnastisch
  {adv}