Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    jimnastik öğretmeni
    Turnlehrerin
    {sub} {f}