Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  sarp jäh

  İlişkili Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  yıl
  Jahrgang
  {sub} {m} 
  yıl Jahr
  ... yaşında
  jährig
  {adj} 
  öfke
  Jähzorn
  {sub} {m} 
  her yıl jährlich
  yıllık jährlich
  yıllık
  Jährling
  {sub} {m} 
  çabuk parlayan
  jähzornig
  {adj} 
  sene Jahr
  yıllar
  {sub} {pl} 
  Jahre
  {sub} {pl} 
  seneler
  Jahre
  {sub} {pl} 
  yıllık Jahrbücher
  panayırlar
  Jahrmärkte
  {sub} {pl} 
  yıllık Jahrbuch
  mesire
  Jahrmarkt
  {sub} {m} 
  kermes
  Jahrmarkt
  {sub} {m} 
  panayır
  Jahrmarkt
  {sub} {m} 
  yıldönümü Jahrestag
  yıllarca jahrelang
  onyıl Jahrzehnt