Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    çabuk parlayan
    jähzornig
    {adj}