Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  sene Jahr
  yıl Jahr

  İlişkili Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  asır
  Jahrhundert
  {sub} {n} 
  yıllar
  {sub} {pl} 
  Jahre
  {sub} {pl} 
  seneler
  Jahre
  {sub} {pl} 
  yıl
  Jahrgang
  {sub} {m} 
  yıllık Jahrbuch
  yıllarca jahrelang
  mesire
  Jahrmarkt
  {sub} {m} 
  onyıl Jahrzehnt
  panayır
  Jahrmarkt
  {sub} {m} 
  yıldönümü Jahrestag
  kermes
  Jahrmarkt
  {sub} {m} 
  onyıl Jahrzehnte
  yıldönümü Jahrestage
  sezon
  Jahreszeit
  {sub} {f} 
  yıllık hedef
  Jahresziel
  {sub} {n} 
  ağacın yaşını gösteren halkalar
  Jahresring
  {sub} {m} 
  mevsim Jahreszeit
  yıl sonu
  Jahresende
  {sub} {n} 
  yıl sayısı
  Jahreszahl
  {sub} {f} 
  yıllık oran
  Jahresrate
  {sub} {f}