Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  planlama sonucu
  {noun}
  das Planungsergebnis
  {noun} {n}

  İlişkili Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  kalkınma sonucu
  {noun}
  tech.
  das Entwicklungsergebnis
  {noun} {n}
  arama sonucu
  {noun}
  das Suchergebnis
  {noun} {n}
  planlama işi
  {noun}
  die Planungsarbeit
  {noun} {f}
  planlama
  {noun}
  die Planung
  {noun} {f}
  araştırma sonucu
  {noun}
  das Forschungsergebnis
  {noun} {n}
  anket sonucu
  {noun}
  das Umfrageergebnis
  {noun} {n}
  çalışma sonucu
  {noun}
  das Arbeitsergebnis
  {noun} {n}
  ölçüm sonucu
  {noun}
  das Messergebnis
  {noun} {n}
  oyun sonucu
  {noun}
  das Spielergebnis
  {noun} {n}
  deney sonucu
  {noun}
  das Versuchsergebnis
  {noun} {n}
  seçim sonucu
  {noun}
  das Wahlergebnis
  {noun} {n}
  ön planlama
  {noun}
  die Vorplanung
  {noun} {f}
  şehir planlama
  {noun}
  die Stadtplanung
  {noun} {f}
  test sonucu
  {noun}
  das Testergebnis
  {noun} {n}
  denkleştirme sonucu
  {noun}
  das Einspielergebnis
  {noun} {n}
  otopsi raporu sonucu
  {noun}
  der Obduktionsbefund
  {noun} {m}
  önceki yıl sonucu
  {noun}
  das Vorjahresergebnis
  {noun} {n}
  ayrıntılı planlama
  {noun}
  die Detailplanung
  {noun} {f}
  bunun sonucu olarak
  {adv}
  demzufolge
  {adv}