Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    denkleştirme sonucu
    Einspielergebnis
    {sub} {n}