Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  oda sıcaklığı
  Raumtemperatur
  {sub} {f} 
  oda sıcaklığı
  Zimmertemperatur
  {sub} {f}