Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    depo sıcaklığı
    Lagertemperatur
    {sub} {f}