Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    nafaka ödeme yükümlülüğü
    Unterhaltspflicht
    {sub} {f}