Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    nafaka ödeme
    Unterhaltszahlung
    {sub} {f}