Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    laboratuvar tezgahı
    Labortisch
    {sub} {m}