Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    laboratuvar değer
    Laborwert
    {sub} {m}