Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  edebiyat sahnesi
  {noun}
  die Literaturszene
  {noun} {f}

  İlişkili Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  sıradan edebiyat
  {noun}
  die Trivialliteratur
  {noun} {f}
  tiyatro sahnesi
  {noun}
  die Theaterszene
  {noun} {f}
  edebiyat tarihçisi
  {noun}
  der Literaturhistoriker
  {noun} {m}
  edebiyat tarihçisi
  {noun}
  die Literaturhistorikerin
  {noun} {f}
  aşk sahnesi
  {noun}
  die Liebesszene
  {noun} {f}
  edebiyat
  {noun}
  die Literatur
  {noun} {f}
  edebiyat
  {noun}
  die Fachliteratur
  {noun} {f}
  edebiyat
  {noun}
  die Literaturwissenschaft
  {noun} {f}
  edebiyat
  {noun}
  das Schrifttum
  {noun} {n}
  edebiyat eleştirmeni
  {noun}
  der Literaturkritiker
  {noun} {m}
  edebiyat eleştirmeni
  {noun}
  die Literaturkritikerin
  {noun} {f}
  okuma sahnesi
  {noun}
  mach.
  die Lesebühne
  {noun} {f}
  edebiyat ödülü
  {noun}
  der Literaturpreis
  {noun} {m}
  ikincil edebiyat
  {noun}
  die Sekundärliteratur
  {noun} {f}
  polisiye edebiyat
  {noun}
  die Kriminalliteratur
  {noun} {f}
  çağdaş edebiyat
  {noun}
  die Gegenwartsliteratur
  {noun} {f}
  karşılaştırmalı edebiyat
  {noun}
  die Komparatistik
  {noun} {f}