Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    bitki yetiştiren
    Pflanzenzüchter
    {sub} {m}