Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    ödünç veren
    Verleiher
    {sub} {m}