Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    ödünç Darlehn
    ödünç
    Leihgabe
    {sub} {f}