Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    zamanaşımına uğramak
    law
    verjähren
    {vb} {vi}