Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    zaman kazanma
    Zeitgewinn
    {sub} {m}