Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  zaman aralığı
  Zeitabstand
  {sub} {m} 
  zaman aralığı
  Zeitintervall
  {sub} {n}