Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    zamanın geçmesi
    Zeitablauf
    {sub} {m}