Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    dalga geçmek
    verarschen
    {vb} {vt} 
    ugs.