Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    vaftiz çocuklar
    {sub} {pl} 
    Patenkinder
    {sub} {pl}