Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  uçakla havaya yazı yazan
  Himmelsschreiber
  {sub} {m} 

  İlişkili Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  havaya sıçramak schnellen
  havaya bağlı
  wetterabhängig
  {adj} 
  havaya sıçrayış
  Luftsprung
  {sub} {m} 
  havaya uçurmak
  sprengen
  {vb} {vt} 
  pastırma yazı
  Altweibersommer
  {sub} {m} 
  incili yazan
  rel.
  Evangelist
  {sub} {m} 
  yazı işi
  Schreibarbeit
  {sub} {f} 
  ters yazı
  Spiegelschrift
  {sub} {f} 
  yazı
  Abhandlung
  {sub} {f} 
  yazı şekli
  Schriftform
  {sub} {f} 
  yazı Schriftstücke
  yazı
  Aufschrift
  {sub} {f} 
  yazan
  Schreiber
  {sub} {m} 
  yazı
  Artikel
  {sub} {m} 
  yazı Aufsatz
  yazı Aufsätze
  yazı
  Schrift
  {sub} {f} 
  yazı
  Schriftstück
  {sub} {n} 
  yazı Schriften