Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    çizelge halinde
    tabellarisch
    {adj}