Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    sanayileşme
    Industrialisierung
    {sub} {f}