Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    ilan yapıştırmak
    plakatieren
    {vb} {vt}