Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  personel şubesi amiri
  Personalreferent
  {sub} {m} 
  personel şubesi amiri
  Personalreferentin
  {sub} {f}