Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  ordu binası
  Armeegebäude
  {sub} {n} 

  İlişkili Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  ordu subayı
  Armeeoffizier
  {sub} {m} 
  okul binası
  educ.
  Schulhaus
  {sub} {n} 
  opera binası Opernhäuser
  ordu isyanı
  Armeerevolte
  {sub} {f} 
  ordu zamanı
  mil.
  Armeezeit
  {sub} {f} 
  ordu bazı
  mil.
  Armeebasis
  {sub} {f} 
  opera binası Opernhaus
  gar binası
  Bahnhofsgebäude
  {sub} {n} 
  devlet binası
  Staatsgebäude
  {sub} {n} 
  belediye binası
  Stadthaus
  {sub} {n} 
  ordu komutanı
  mil.
  Heerführer
  {sub} {m} 
  ordu üssü
  Armeestützpunkt
  {sub} {m} 
  ordu
  mil.
  Streitmacht
  {sub} {f} 
  ordu
  Armee
  {sub} {f} 
  ordu Militär
  ordu Armeen
  ordu Heer
  ordu Heere
  profesyonel ordu
  mil.
  Berufsarmee
  {sub} {f}