Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    odun yığını
    Holzhaufen
    {sub} {m}