Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  oda hapsi
  Stubenarrest
  {sub} {m} 

  İlişkili Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  hücre hapsi
  Einzelhaft
  {sub} {f}