Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    oda arkadaşı
    Stubenkamerad
    {sub} {m}