Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  nakit enjeksiyonu
  Finanzspritze
  {sub} {f} 

  İlişkili Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  yakıt enjeksiyonu
  autom.
  Kraftstoffeinspritzung
  {sub} {f} 
  yakıt enjeksiyonu
  tech.
  Benzineinspritzung
  {sub} {f} 
  doğrudan yakıt enjeksiyonu
  autom.
  Benzindirekteinspritzung
  {sub} {f} 
  sermaye enjeksiyonu
  finan.
  Kapitalspritze
  {sub} {f} 
  ugs.
  nakit çek
  Barscheck
  {sub} {m} 
  nakit rezervi
  Barreserve
  {sub} {f} 
  nakit akımı
  finan.
  Kapitalfluss
  {sub} {m} 
  nakit akımı
  econ.
  Cashflow
  {sub} {m} 
  nakit ödeme
  Bareinzahlung
  {sub} {f} 
  nakit ödeme
  Barauszahlung
  {sub} {f} 
  nakit çıkışı
  finan.
  Geldabfluss
  {sub} {m} 
  nakit
  finan.
  Cash
  {sub} {n} 
  nakit
  finan.
  liquid
  {adj} 
  nakit
  finan.
  Barbestand
  {sub} {n} 
  nakit
  finan.
  bar
  {adv} 
  nakit para
  Bargeld
  {sub} {n} 
  kasadaki nakit
  Kassenbestand
  {sub} {m}