Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    lineerleştirmek
    {vb} {vt}
    linearisieren
    {vb} {vt}