Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    lantan Lanthan

    İlişkili Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    lantanit Lanthanid