İlişkili Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  konum
  Stelle
  {sub} {f} 
  konut Wohnsitze
  konut
  mil.
  Unterkunft
  {sub} {f} 
  konuk Besucher
  konuk
  Gast
  {sub} {m} 
  konuk Gäste
  konut Wohnsitz
  konut
  Wohnstätte
  {sub} {f} 
  konuk
  Besuch
  {sub} {m} 
  konut Quartiere
  konum Lagen
  konum Position
  konut
  Wohnung
  {sub} {f} 
  konum
  stellen
  {vb} {vt} 
  konut Quartier
  konum Positionen
  konuşma
  Plauderei
  {sub} {f} 
  konuşma Konversation
  konuşma
  Sprache
  {sub} {f} 
  konuşma
  reden
  {vb} {vi}