Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  kıyı suları
  {noun}
  naut.
  das Küstengewässer
  {noun} {n}

  İlişkili Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  yer altı suları
  {noun}
  das Grundwasser
  {noun} {n}
  meyve suları
  {noun} {pl}
  die Fruchtsäfte
  {noun} {pl}
  kıyı şeridi
  {noun}
  das Küstenland
  {noun} {n}
  kıyı koruma
  {noun}
  der Küstenschutz
  {noun} {m}
  kıyı
  {noun}
  der Strand
  {noun} {m}
  kıyı
  {noun}
  der Meeresstrand
  {noun} {m}
  kıyı
  {noun}
  Ufer
  {noun}
  kıyı
  {noun} {pl}
  die Küsten
  {noun} {pl}
  kıyı
  {noun}
  die Küste
  {noun} {f}
  kıyı
  {noun}
  die Strände
  {noun} {pl}
  kıyı
  {noun}
  Gestade
  {noun}
  kıyı
  {adj}
  geol.
  litoral
  {adj}
  kıyı çizgisi
  {noun}
  die Küstenlinie
  {noun} {f}
  kıyı bölgesi
  {noun}
  die Küstenzone
  {noun} {f}
  kıyı bölgesi
  {noun}
  der Küstenbereich
  {noun} {m}
  kıyı bölgesi
  {noun}
  das Küstengebiet
  {noun} {n}
  kıyı balıkçılığı
  {noun}
  die Küstenfischerei
  {noun} {f}
  düz kıyı
  {noun}
  geog.
  die Flachküste
  {noun} {f}
  doğal suları atıklardan koruma
  {noun}
  der Gewässerschutz
  {noun} {m}