Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    jeotermal
    geothermisch
    {adj}