Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    idealleştirmek
    idealisieren
    {vb} {vt}