Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  işaret
  Anzeichen
  {sub} {n} 
  işaret
  Merkmale
  {sub} {pl} 
  işaret
  Zeichen
  {sub} {n} 
  işaret
  Andeutung
  {sub} {f} 
  işaret
  Bezeichnung
  {sub} {f} 
  işaret
  Hinweis
  {sub} {m} 
  işaret
  Hinweise
  {sub} {pl} 
  işaret
  Mal
  {sub} {n} 
  işaret
  Marke
  {sub} {f} 
  işaret
  Merkmal
  {sub} {n} 
  işaret
  Schild
  {sub} {n} 
  işaret
  Schilder
  {sub} {pl} 
  işaret
  Signatur
  {sub} {f} 
  işaret
  Signaturen
  {sub} {pl} 
  işaret
  Verweis
  {sub} {m} 
  işaret
  Verweise
  {sub} {pl} 
  işaret
  Vorzeichen
  {sub} {n} 
  işaret
  Wink
  {sub} {m} 
  işaret Winke
  işaret
  Signal
  {sub} {n} 

  İlişkili Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  işaretli
  gekennzeichnet
  {adj} 
  isaret
  Kennzeichen
  {sub} {n} 
  işaretleme
  Markierung
  {sub} {f} 
  işaret dili
  Zeichensprache
  {sub} {f} 
  işaretlemek
  bezeichnen
  {vb} {vt} 
  işaretlemek
  kennzeichnen
  {vb} {vt} 
  işaretlemek
  abhaken
  {vb} {vt} 
  işaretlemek
  markieren
  {vb} {vt} 
  işaret dili
  {sub} 
  ling.
  Gebärdensprache
  {sub} {f} 
  işaret dili
  Zeichensprachen
  {sub} {pl} 
  işaret etmek
  deuten
  {vb} {vt} 
  işaret etmek
  anmerken
  {vb} {vt} 
  işaret etmek
  hindeuten
  {vb} {vi} 
  işaret etmek
  hinweisen
  {vb} {vt} 
  işaret etmek
  zeigen
  {vb} {vt} 
  işaret vermek signalisieren
  işaret zamiri Demonstrativpronomen
  işaretlendirme
  Beschilderung
  {sub} {f} 
  işaret parmağı
  Zeigefinger
  {sub} {m} 
  işaretle anlatmak
  andeuten
  {vb} {vt}