Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  der gen testi
  {noun}
  Gentest
  {noun} {m}

  İlişkili Sonuçlar

  Türkçe Almanca
  der renk testi
  {noun}
  Farbentest
  {noun} {m}
  der kan testi
  {noun}
  Bluttest
  {noun} {m}
  die kan testi
  {noun}
  Blutuntersuchung
  {noun} {f}
  der göz testi
  {noun}
  Sehtest
  {noun} {m}
  der gebelik testi
  {noun}
  Schwangerschaftstest
  {noun} {m}
  die dil testi
  {noun}
  Sprachprüfung
  {noun} {f}
  testi
  {adj}
  Krüge
  {adj}
  testi
  {adj}
  Kanne
  {adj}
  testi
  {adj}
  Krug
  {adj}
  testi
  {adj}
  Kannen
  {adj}
  der final testi
  {noun}
  Abschlusstest
  {noun} {m}
  der giriş testi
  {noun}
  Eingangstest
  {noun} {m}
  die bilgi testi
  {noun}
  Kenntnisprüfung
  {noun} {f}
  der sağlık testi
  {noun}
  Gesundheitstest
  {noun} {m}
  die malzeme testi
  {noun}
  Materialprüfung
  {noun} {f}
  die basınç testi
  {noun}
  Druckprüfung
  {noun} {f}
  der pompa testi
  {noun}
  Pumpversuch
  {noun} {m}
  der fonksiyon testi
  {noun}
  Funktionstest
  {noun} {m}
  der sürüş testi
  {noun}
  Fahrtest
  {noun} {m}