Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    geçerli
    gängig
    {adj}