Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    finansman açığı
    Finanzierungslücke
    {sub} {f}