Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    faize tabi
    finan.
    zinspflichtig
    {adj}