Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    faaliyet karı
    Betriebsergebnis
    {sub} {n}