Sonuçlar

    Türkçe Almanca
    erken doğan
    Frühchen
    {sub} {n} 
    ugs.